Färgborttagning fasad

Träfasad målad med flera lager av färg. Skrapning av löst sittande färg har skapat stora nivåskillnader. Estiskt sett inte särskilt tilltalande.

Äldre träfasader är ofta målade med flera lager färg det gör färglagren blir tjocka och färgen kan börja släppa ojämnt. Det gör att det inte alltid räcker med att bara skrapa bort löst sittande färg och måla igen för att få ett bra slutresultat. För att få ett långsiktigt hållbart resultat kan all färg på…

Borttagning av färg på husgrunder

Att måla om en husgrund där underliggande färg sitter löst är ingen långsiktig lösning. Färgen flagnar snart igen och arbetet måste göras om. Vi använder av två metoder när vi tar bort färg på husgrunder: kemisk eller mekanisk färgborttagning. Vilket metod vi väljer beror på husgrundens struktur. Oftast är hussocklarna släta då är det kostnadseffektivast…

Borttagning av färg på källarväggar

Färgflagande källarväggar är en vanlig syn i våra hus. Unken lukt i källare förekommer också. I detta projekt är husgrunden dränerad. Så renoverade vi källarväggarna steg för steg. Steg 1. Analys av färgskikten på källarväggarna.Steg 2. Val av metod: Kemisk färgborttagningSteg 3. Intäckning av källarfönster och övriga ytor där inte färgborttagningsmedlet skulle appliceras. Steg 4.…

Borttagning av färg på källargolv

Många gånger är källargolv målade med flera lager med tvåkomponents färger. Äldre tvåkomponentsfärger var många gånger inte diffusions-öppna. Detta innebär (förenklat) att färgen inte släpper ut vattenånga.Dvs. färgen andas inte ut fukt i underliggande material. Att ta bort löst sittande färg och måla på ett nytt lager färg på en källargolvet är oftast bara en…

Färgborttagning betongtrappor

Bortfräsning av färg på betongtrappa

Att måla en betongtrappa utomhus är ett misstag som tyvärr alltför många har fått erfara. Inte nog med att betongtrapporna blir hala att gå på färgen börjar släppa rätt så snart och skämmer husens helhetsintryck. Kontakta oss för rådgivning och en kostnadsfri offert.