Färgborttagning fasad

Träfasad målad med flera lager av färg. Skrapning av löst sittande färg har skapat stora nivåskillnader. Estiskt sett inte särskilt tilltalande.

Äldre träfasader är ofta målade med flera lager färg det gör färglagren blir tjocka och färgen kan börja släppa ojämnt. Det gör att det inte alltid räcker med att bara skrapa bort löst sittande färg och måla igen för att få ett bra slutresultat.

För att få ett långsiktigt hållbart resultat kan all färg på träfasaden behövas tas bort. Dom sätt vi använder oss av vid färgborttagning på träfasader är färgborttagning med kemiska medel och färgborttagning med värme (IR)

Färgblåsor


Äldre hus med träfasad är ofta målade från början med linoljefärg . Linoljefärg var den dominerande färgen på fasader av trä ända fram till 1900 talets mitt.

Färgblåsor på träfasad.

Blåsor på en träfasad kan uppstå när en tidigare linoljemålad fasad blivit övermålad med en annan färgtyp. Vid fuktighet i kombination med starkt soljus värms den målade ytan och den underliggande linoljefärgen bryts ned och orsakar blåsor.

Blåsor på nymålade träfasader kan också uppstå om målning av fasaden sker i starkt soljus. Färgen torkar då för fort. Blåsor kan också uppkomma om träet är fuktigt när målningen utförs.

Kontakta oss för rådgivning eller en kostnadsfri offert.