Borttagning av färg på källargolv

Bortslipning av färg på källargolv

Många gånger är källargolv målade med flera lager med tvåkomponents färger. Äldre tvåkomponentsfärger var många gånger inte diffusions-öppna. Detta innebär (förenklat) att färgen inte släpper ut vattenånga.
Dvs. färgen andas inte ut fukt i underliggande material.

Att ta bort löst sittande färg och måla på ett nytt lager färg på en källargolvet är oftast bara en temporär lösning och färgen börjar lossna ganska snart igen.

Den långsiktigt hållbara lösningen är att ta bort all färg.

Att ta bort all färg och måla om golvet i källaren med rätt typ av färg
leder till ett långsiktigt hållbart resultat.

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert.