Experter på färgborttagning i Stockholm.

Felaktiga och för täta färger som inte harmoniserar med underlaget är vanligt förekommande. Oftast behöver den färgen tas bort för att skapa ett långsiktigt hållbart resultat. Vi erbjuder skonsamma och kostnadseffektiva metoder för att ta bort alla typer av färg på alla typer av underlag.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Färgborttagning av källarvägg
Skonsam färgborttagning med minimalt efterarbete.

Det finns flera olika metoder för färgborttagning det gäller därför att välja rätt metod för det aktuella projektet. Att använda fel metod för projektet kan skapa dyra efterarbeten.

Välja rätt färgborttagningsmetod

Innan ett projekt för borttagning av färg påbörjas är det viktigt att analysera det bakomliggande materialet. Mattrialuppbyggnad och hållfastigheten på det underliggande materialet avgör vilken färgborttagningsmetod som ska användas. Att använda fel metod för det aktuella projektet kan skapa omfattande efterarbeten. Det vi eftersträvar när vi arbetar med att ta bort färg är att det är bara färgen som ska tas bort med så lite påverkan som möjligt på det underliggande materialet.   Det finns fyra metoder för färgbort-tagning,  blästring,  slipning, irlampor (värme) och kemiska färgborttagningsmedel.
.

Kostnadseffektivitet

Om du t ex har en betongtrappa som är målad och vill ta bort färgen är det kostnadseffektivare att fräsa bort färgen än det är att blästra bort färgen. Att ta ut en sandblästringsbil är förenat med
höga kostnader. Vilket gör att det blir betydligt billigare att fräsa bort färgen med diamantslipning. Har du en putsad fasad med plastfärg och underliggande material består av ett svag kalkbruk är kanske kemisk färgborttagning att föredra men detta måste avgöras från fall till fall. För färgborttagning på träfasader finns det två metoder att välja mellan. Kemisk färgborttagning och färgborttagning med värme (IR)  

Färgborttagningstjänster

Bortfräsning av färg på betongtrappa

Borttagning av färg på betongtrappor

Många betongtrappor är målade detta har gjort betongtrapporna hala och farliga att gå på. Men bekymret slutar inte där, oftast så flagnar färgen på betongtrappan hela tiden och skämmer husets helhetsintryck.  Detta ger fastighetsägarna återkommande underhållsarbete med löpande målning av betongtrappan varje år. För varje målning  som utförs blir färglagret tjockare vilket i sin tur skapar mer arbete med färgborttagningen.  

Läs mer om färgborttagning på betongtrappor

Borttagning av färg på källargolv
Färg som släpper på källargolv är tyvärr ett ganska vanligt problem. Oftast beror problemet på att färgen som används är för tät dvs. färgen släpper inte ut fukt. Täta tvåkomponents färger är inte lätta att få bort även fast färgen släpper här och där. Så sitter färgen hårt där den sitter kvar. Oftast är ända sättet få bukt med problemet är att ta bort all färg med maskinslipning.

Läs mer om färgborttagning på källargolv

Borttagning av färg på husgrunder (Socklar)

Färgflagnade husgrunder finns det gott om. Oftast är husgrunder målade med flera färgskikt detta gör att färgen inte får tillräcklig bra vidhäftning vilket resulterar att den nya färgen börja släppa rätt så snart igen.

Läs mer om borttagning av färg på husgrunder

Borttagning av färg på källarväggar

Många källarväggar är målade med s:k plastfärger. Unken lukt i källare och färg som flagnar är vanligt förekommande i källare. Att bara måla om det befintliga underlaget fungerar sällan på sikt vilket resulterar i att arbetet måste göras om rätt så snart igen. Färgflagnande väggar på grund av fukt utifrån innebär att husets dränering behöver kontrolleras innan åtgärder.

Läs mer om borttagning av färg på källarväggar

Färgborttagning på fasader
Ibland räcker det inte bara att skrapa bort löst sittande färg på en träfasad. Många lager färgskikt kan innebära att all gammal färg behöver tas bort för att få ett fullgott resultat. Det finns två metoder
att använda sig av vid borttagning av färg på träfasader.

Läs mer om borttagning av färg på fasader