Färgborttagning fasad

Träfasad målad med flera lager av färg. Skrapning av löst sittande färg har skapat stora nivåskillnader. Estiskt sett inte särskilt tilltalande.

Äldre träfasader är ofta målade med flera lager färg det gör färglagren blir tjocka och färgen kan börja släppa ojämnt. Det gör att det inte alltid räcker med att bara skrapa bort löst sittande färg och måla igen för att få ett bra slutresultat. För att få ett långsiktigt hållbart resultat kan all färg på…