Borttagning av färg på husgrunder

Att måla om en husgrund där underliggande färg sitter löst är ingen långsiktig lösning. Färgen flagnar snart igen och arbetet måste göras om.

Vi använder av två metoder när vi tar bort färg på husgrunder:
kemisk eller mekanisk färgborttagning. Vilket metod vi väljer beror på husgrundens struktur.


Mekanisk färgborttagning på husgrund.

Oftast är hussocklarna släta då är det kostnadseffektivast att välja
mekanisk färgborttagning. Är husgrunden strukturerad är denna metod inte lämplig efter som en mekanisk färgborttagning tar bort strukturen på grunden. Detta leder till mer efterarbeten vilket fördyrar projektet.

Det uppstår oftast en del efterarbete på husgrunden efter en färgborttagning.

Putsning av grund efter borttagning av färg.

Kontakta oss för rådgivning eller för en kostnadsfri offert.